Lista ingredientelor

/Lista ingredientelor
Lista ingredientelor2018-02-20T07:22:39+00:00

Lista ingredientelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.

Data creării: 12.02.2015
Data reînnoirii: 19.02.2018

www.chemicalland21.com
(link ce face corespondența între denumirea INCI, Farmacopeea Europeană și numerele CAS)

Lista ingredientelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.

Lista ingredientelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.