ROMTEC AUSTRIA a implementat un sistem integrat de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, respectiv OHSAS 45001:2018, sistem descris în Manualul Calităţii, Mediului şi Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.

Mărci înregistrate ROMTEC AUSTRIA: